Strava, czyli jedna z najpopularniejszych aplikacji do rejestrowania i analizy aktywności sportowych, właśnie otrzymała nową funkcjonalność. Jest nią wbudowany w aplikację komunikator, który umożliwia wysyłanie prywatnych wiadomości zarówno do pojedynczych znajomych, jak i całych grup.

Do tej pory komunikacja na Stravie była nieco utrudniona. Chcąc zorganizować wspólny trening, czy inne wydarzenie, użytkownicy musieli wymieniać się kontaktami, a następnie korzystać z innych dostępnych form komunikacji. Wprowadzenie przez twórców aplikacji komunikatora rozwiązało ten problem. 

Jak skorzystać z komunikatora?

Nowe narzędzie jest dostępne dla każdego i nie wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych kosztów. Nie ma konieczności posiadania konta premium. Jedynym warunkiem poprawnego działania komunikatora jest zaktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji oraz wprowadzenie w ustawieniach swojej daty urodzenia.

Ikonę nowego komunikatora znajdziemy w zakładce „Home” lub ""Groups", w prawym rogu aplikacji, obok ikony wyszukiwania.

Po uruchomieniu komunikatora, będziemy mogli utworzyć nową wiadomość do znajomego lub rozpocząć czat grupowy. Możliwe jest także wysłanie wiadomości po przejściu bezpośrednio na profil naszego znajomego. Należy przy tym pamiętać, że komunikować się możemy wyłącznie z osobami, które obserwujemy.

Kto może do nas pisać?

Rozpoczynając przygodę z "rozmowami na Stravie", warto poświęcić chwilę na określenie, kto będzie mógł wysyłać do nas wiadomości?

Z poziomu uruchomionego komunikatora, należy kliknąć w ikonę ustawień i wybrać jedną z trzech dostępnych opcji:

  • każdy, kogo obserwujemy;
  • osoby, które obserwujemy i które obserwują nas;
  • nikt.

Oczywiście w przypadku wybrania ostatniej opcji, czatowanie będzie możliwe wyłącznie z osobami, z którymi sami zaczniemy konwersację.

Konfigurowanie rozmowy

Komunikator w Stravie daje nam możliwość decydowania o niektórych elementach prowadzonej rozmowy. Otwierając wybrany czat i klikając ikonę w prawym górnym rogu, możemy skorzystać z kilku opcji w zależności od posiadanego statusu twórcy lub uczestnika danej rozmowy.

Twórcy mogą:

  • nadawać nazwę rozmowie;
  • usuwać rozmowę;
  • jeśli jako twórcy utworzyliśmy chat grupowy, możemy także zarządzać uczestnikami (dodawać lub usuwać) i kontrolować, czy uczestnicy mogą zapraszać innych do rozmowy.

Członkowie chatu mogą natomiast:

  • zobaczyć pozostałych uczestników;
  • wyciszyć rozmowę;
  • zaprosić innych uczestników, jeśli twórca na to pozwala;
  • opuścić rozmowę.

Udostępnianie aktywności na chacie

Komunikator umożliwia nie tylko prowadzenie rozmów z obserwowanymi osobami. Możemy także udostępniać w nim aktywności i wydarzenia.

Aby udostępniać własne aktywności, w ustawieniach prywatności aplikacji musimy mieć skonfigurowaną ich dostępność dla „wszystkich” lub „obserwujących”. Jeśli nasze aktywności są dostępne tylko dla "obserwujących", ich podgląd będzie możliwy dla wszystkich uczestników chatu, natomiast tylko użytkownicy, którzy nas obserwują, będą mogli zobaczyć pełne szczegóły danej aktywności.

Z kolei, aby inne osoby mogły udostępniać naszą aktywność, jej dostępność w ustawieniach prywatności musi być ustawiona dla „wszystkich”. 

Przeglądanie wiadomości

Kliknięcie ikony "dymka" w prawym górnym rogu okna aplikacji spowoduje uruchomienie komunikatora i wyświetlenie listy wszystkich rozpoczętych już czatów. Po dłuższym naciśnięciu wybranej wiadomości wyświetli się nam lista reakcji w postaci "emoji" i dodatkowe opcje, w zależności od tego, czy wiadomość została wysłana, czy otrzymana. Wśród nich znajdziemy możliwość odpowiedzi na dowolną wiadomość lub jej skopiowania, edycji i usunięcia wysłanych wiadomości, a także wysłania kopii wiadomości, które uznamy za podejrzane do zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa Strava.

Foto | Źródło: strava.com